Lørdagens snittpris per kWh er 1,3 øre høyere enn fredag og 1,87 kroner lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen lørdag på 97,6 øre per kWh er mellom klokken 1 og 2 på natten. Den er 7,5 øre lavere enn fredag og 3,33 kroner lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,43 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 97,6 øre, dekkes 24,9 øre.

Minsteprisen blir på 78,2 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.