Over halvparten tror de får det dårligere enn foreldrene.

– Jeg er litt bekymret over at det er så mye bekymring, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Han har studert NHOs årlige rapport over hva som opptar unge i alderen 15–29 år.

Øverst på listen troner økonomi: Renta har steget, og mat, strøm og mye annet er blitt dyrere. 72 prosent sier at de er bekymret. Andelen har steget litt fra i fjor til i år.

– Må vite at det er håp

Almlid er opptatt av at unge ikke må se for mørkt på situasjonen. Han synes ikke det er rart, gitt bakteppet med kriger, økonomisk urolige tider og store utfordringer, som klimaendringer.

– Det skal vi ta på alvor. Men det er veldig viktig å vite at det er håp. Det er mulig å gjøre noe med det, sier Almlid.

På nyåret holder NHO sin årskonferanse. Denne gangen er temaet lederskap og løsninger. Almlid håper budskapet når fram til de unge.

– Vi må vise lederskap og komme med løsninger. Jeg og andre i tilsvarende posisjon må gjøre alt vi kan for å gjøre de unges bekymringer til skamme, sier Almlid.

Krig, klimaendringer og falske nyheter

Bare 7 prosent av unge svarer at de ikke er bekymret for økonomi og utfordringer knyttet til dyrtiden. Men er det ikke litt sunt å være litt bekymret også?

– Det kan være sunt i betydningen å forstå hvordan virkeligheten er. Men det er viktig å ikke føle seg maktesløs og nedslått. Det er en balanse, sier NHO-sjefen til NTB.

Andre forhold som unge bekymrer seg over:

* Krig og uro i verden: 63 prosent.

* Ødeleggelse av natur og miljø: 58 prosent

* Klimaendringer: 53 prosent

* Spredning av falske nyheter og desinformasjon: 51 prosent

* Eget stressnivå: 46 prosent

* Økende ulikheter i Norge: 45 prosent

* Fattigdom eller helseproblemer i andre land: 44 prosent

Tror de får det verre enn foreldrene

Mer enn halvparten av de spurte frykter at deres generasjon vil få det dårligere enn foreldrenes. Utvikling går dessuten i negativ retning: 51 prosent svarer det nå, mens 44 prosent svarte det samme for tre år siden.

– Det er noe av det som gjorde sterkest inntrykk på meg, sier Almlid.

– Jeg håper at vi vil kunne si: Der tar de unge faktisk feil, legger han til.

NHO-sjefen minnes begynnelsen av 1990-tallet da han selv var på spranget ut i voksenlivet. Berlinmuren hadde falt, den kalde krigen var over. Optimismen rådet. De unge hadde stor tro på at deres liv ville bli bedre enn foreldrenes.

Men Almlid minner om at unge i dag har store muligheter til å komme seg i en god jobb.

– Det er ekstremt viktig å sikre jobber til folk og sikre at bedrifter får tilgang på folk med rett kompetanse, sier han.

To av tre av NHOs medlemsbedrifter oppgir at de sliter med å få fatt i folk som har kompetansen de trenger. Nettopp denne nøtten må knekkes om Norge skal lykkes i å gjennomføre viktige oppgaver som overgang til det grønne skiftet, påpeker Almlid.

Arbeidsledighet opptar ikke så mange

Samtidig er jobbsikkerhet noe som unge ikke engster seg særlig mye over. Bare 17 prosent er redd for å miste jobben. Dette tallet har ligget stabilt i flere år.

Dette gleder Almlid, som påpeker at økonomisk trygghet ligger nettopp i å finne seg en god jobb.

Klimaendringer ligger også høyt på lista, men færre enn før svarer at de er bekymret. Bare litt over halvparten (53 prosent) svarer bekreftende på dette – ned fra 65 prosent for fire år siden.

Det betyr ikke at unge ikke lenger er opptatt av klimaspørsmålet, tror Almlid. Men svaret kan tyde på at de har en annen innfallsvinkel, mener han.

– Ikke en enten/eller-tilnærming, men mer konstruktiv: Vi kan klare å løse det, sier han.

I Trøndelag og Troms og Finnmark er de unge signifikant mer bekymret for klimaendringer og ødeleggelse av natur og miljø, enn de andre fylkene. Dette kan nok skyldes stor oppmerksomhet rundt vindkraft i disse områdene, ifølge rapporten.

Kvinner bekymrer seg mest om (nesten) alt

Undersøkelser tar også for seg mer personlige temaer. Egen fremtid, eget utseende, å ikke være alene, å komme inn på studiet de ønsker eller å få drømmejobben. De yngre bryr seg mer om dette enn de eldre.

Kvinner uroer seg mer enn menn i alle kategorier bortsett fra én: Å kunne si hva man mener. 26 prosent av unge menn er opptatt av det som kan oppleves som manglende ytringsfrihet, mens dette gjelder 19 prosent av de unge kvinnene.

Til sammen 1445 unge bosatt over hele landet har svart på den nettbaserte undersøkelsen. Den ble gjennomført av Opinion i november i år.