Dårligste elgjakt siden 1988 – størst nedgang i Trøndelag