– Dette er dramatisk og viser at vi har en Oslo-fiendtlig regjering, sier Oslos byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

Regjeringen kunngjorde tirsdag at de legger om inntektssystemet for kommunene. Oslo, Bærum og Asker taper mest på grepene, mens Trondheim, Drammen og Tromsø tjener mest. Oslo taper over 450 millioner kroner årlig som følge av inntektssystemet.

Solberg sier Oslo allerede betaler flere milliarder skattekroner til andre kommuner. Nå vil regjeringen ta enda mer fra Oslos innbyggere, sier han.

– De foreløpige beregningene fra byrådsavdeling for finans viser at Oslo vil måtte gi fra seg om lag 451 millioner kroner mer hvert år fra 2026. Kommunens utgifter går til folks hverdagsliv: skole, eldreomsorg, barnehager og transport, blant annet. Vi må få beholde mer av våre egne skattepenger for å kunne finansiere dette skikkelig, sier Solberg.

Spiller ballen til SV

Han spiller ballen til regjeringens budsjettpartner SV og viser til at SV er opptatt av å bekjempe barnefattigdom.

– Oslo er den kommunen med flest familier med vedvarende lav inntekt. Mener SV alvor, må de få rettet opp dette i Stortinget. Oslo har store utfordringer når det gjelder kriminalitet og utenforskap.

– Vi trenger en regjering som ser og forstår hovedstadens helt spesielle situasjon, sier han videre.

Også MDGs gruppeleder i Oslo, Sirin Stav, ber SV og Stortinget om å rydde opp.

– Grensen er nådd for Oslo. Å strupe overføringer til den svært delte byen Oslo, uten å i det minste samtidig styrke innsatsen mot rus, kriminalitet og levekårsutfordringer kan resultere i enda større utfordringer. Enda mer fattigdom for barnefamilier. Enda mer kriminalitet og rus. Her må SV kjenne sin besøkelsestid, sier Stav.

– Pust med magen

Sande ber byrådet i Oslo om å puste med magen og viser til at den varige endringen for Oslo innebærer under 0,5 prosent av deres budsjett.

– Det er også verdt å minne om at de som tjener mest på endringene i inntektssystemet, er andre storbyer som Drammen, Trondheim og Tromsø, så dette handler om å fordele inntektene i Kommune-Norge mer rettferdig, sier Sande.

– Også innbyggere i Oslo har foreldre, søsken og venner i andre kommuner. Derfor er det viktig at alle kommuner har en økonomi som gjør at de kan tilby gode tjenester til innbyggerne sine. En konsekvens er at de kommunene som har best inntekter – som Oslo – bidrar til økonomien i kommuner som ikke er så heldige at de har så store inntekter, sier Sande videre.