– Vi har forsynt oss bit for bit av inngrepsfri natur. Over tid ser vi at dette utgjør store områder, og når inngrepsfri natur først blir borte, er det vanligvis for godt, sier Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro i en pressemelding.

En analyse Norkart AS har gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet, viser at inngrepsfri natur ble redusert med 830 kvadratkilometer mellom 2018 og 2022.

Det tilsvarer godt over hundre tusen fotballbaner.

– Ute av kontroll

– Dette bekrefter at nedbyggingen av norsk natur er ute av kontroll. Bak disse tallene skjuler det seg et enormt antall naturinngrep i inngrepsfrie områder som rammer både dyreliv, økosystemer og steder folk er glade i, sier MDGs stortingsrepresentant Une Bastholm.

Klima og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) erkjenner at det er et problem.

– Norge har mistet omtrent 1,4 millioner fotballbaner med inngrepsfri natur siden jeg ble født. Dette er et stort naturtap, som er negativt for både natur og samfunn. Vi kan ikke fortsette slik, sier ministeren.

Energiutbygging er syndebukken

Veibygging i skogbruket var tidligere det som gikk mest på bekostning av den inngrepsfrie naturen, nå er det energiutbygging som er den største årsaken.

Mellom 55 og 60 prosent av reduksjonen i inngrepsfri natur de siste fem årene skyldes energiutbygging.

– At energiutbygging er hovedårsaken til tap av inngrepsfri natur er ikke overraskende og illustrerer et viktig dilemma i klima- og naturpolitikken. Hvis Norge skal lykkes med å kutte klimagassutslippene, er nok fornybar kraft helt essensielt, sier Hambro.

Direktøren i Miljødirektoratet viser til at Norge trenger 40 terawattimer mer fornybar kraft om målet med å kutte utslippene med 60 prosent innen 2035 skal nås.

– Mest mulig kraft og nett bør bygges på, eller i nærheten av, områder som allerede er utbygget. Det er likevel grunn til å regne med at inngrepsfri natur fortsatt vil kunne krympe på grunn av ny energiproduksjon og distribusjon som er nødvendig for å få kuttet klimagassutslippene, sier hun.

Kan reparere noe av skadene

Det er Vestland, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark som har opplevd de største reduksjonene av inngrepsfri natur de siste fem årene. I flere av disse fylkene har det vært store energiutbygginger.

– Vi kan i enkelte tilfeller reparere skadene. Gjennom å restaurere natur, fjerne gamle kraftledninger, bygninger eller veier kan vi øke mengden inngrepsfri natur til det beste for naturmangfold og turopplevelser. Dette har for eksempel skjedd gjennom restaurering av skytefeltet på Hjerkinn på Dovrefjell. Det er likevel både billigere og bedre om vi i utgangspunktet gjør det vi kan for å unngå naturtap, mener klima- og miljøminister Bjelland Eriksen.