I Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge blir prisen 1,22 kroner per kWh på sitt høyeste, viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 1,79 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Den laveste kWh-prisen lørdag blir mellom klokken 23 og 00 i Nord- og Midt-Norge, da på 69,8 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 73,6 øre.

Torsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 1,72 kroner per kWh og 1,033 kroner per kWh. Samme dag i fjor var den på 1,6 kroner per kWh og 18,7 øre per kWh.

Strømstøtten dekker 90 prosent av prisen over 70 øre, time for time.