Søndagens snittpris per kWh er 13,4 øre høyere enn lørdag og 1,62 kroner lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen søndag på 1,14 kroner per kWh er mellom klokken 17 og 18. Den er 17,04 øre høyere enn lørdag og 1,95 kroner lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,64 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,14 kroner, dekkes 40,2 øre.

Minsteprisen blir på 97,8 øre per kWh mellom klokken 6 og 7 på morgenen.