Det innstiller redaksjonskomiteen for organisatoriske saker til årsmøtet, skriver VG.

Det har vært mye spenning knyttet til hvordan de to valgkretsene i Trøndelag fylke skal nominere sine valglister til neste års stortingsvalg.

Innstillingen betyr at tjue av de 123 mandatene på hvert nominasjonsmøte blir låst uavhengig av størrelse. I tillegg skal AUF få 10 av de 123 delegatene. Resten fordeles ut ifra størrelsen på kommunepartiet.

Det betyr at Trondheim Arbeiderparti – og dermed også Trond Giskes Nidaros Sosialdemokratisk Forum – får stor innflytelse på møtet i Sør-Trøndelag.

Adresseavisen skriver at det store spørsmålet var om hver kommune skulle være sikret én eller to mandater. Om man landet på det siste, ville Trondheim Aps innflytelse blitt kraftig redusert.

Giske har ikke selv uttalt om han ønsker å stille til stortingsvalget, men ikke utelukket det.