– Siden de som tjener mest, ofte kjører mest, så vil de også betale mer enn de med dårlig råd. Slik får vi også inntekter til et bedre tilbud for kollektiv, sykkel og gangvei, som det store flertallet i Oslo er avhengig av, sier leder Sirin Stav (MDG) i bystyrets miljøutvalg til VG.

Et lignende system er allerede i bruk i Tyskland og Singapore, der de bruker satellitteknologi for å registrere hvor, når og hvor langt bilen kjører. Det er også tidligere testet i Trondheim, påpeker hun.

Stav mener det nye systemet vil føre til mindre biltrafikk, støy og forurensing, og samtidig gi folk flest et enklere og mer rettferdig system.

Byrådet ønsker modellen velkommen.

– Problemet er at vi ikke kan innføre denne modellen fordi regjeringen ikke gir oss muligheten, sier byråd for miljø og samferdsel Marit Vea (V).

Regjeringen mener det allerede er åpnet for et fleksibelt takstsystem med både tids- og miljødifferensierte takster innenfor dagens bompengeordning i byområdene.

I dag består bompengesystemet i Oslo av 83 bomstasjoner fordelt på tre bomringer.