Planen er at arbeidet skal settes i gang i løpet av våren og ferdigstilles i løpet av 2024.

Det har vært problemer med at det drypper vann ned på strømlinjen. Det har ført til togstans.

– For å bedre strømforsyningen og redusere risikoen for at dette skjer igjen, er det nødvendig å bytte strømlinene til kobberliner, og forenkle strømforsyningsanlegget. Derfor går vi nå ut i markedet for å få på plass en avtale med en entreprenør, sier Bettina Sandvin, utbyggingsdirektør i Bane Nor.

Stenger ett løp av gangen

Hun legger til at det er et større arbeid som skal settes i gang.

Bane Nor opplyser at de sammen med Vy har planlagt hvordan arbeidet kan gjennomføres så det påvirker passasjerene i minst mulig grad.

– Planen er å stenge kun ett tunnelløp av gangen, mens det andre tunnelløpet er åpent for trafikk. Dette er spesielt viktig med tanke på rushtrafikken, forklarer Sandvin.

Slik påvirkes du

Rushtrafikken på linjene RE20, R21, R22 og R23 skal bli prioritert, lover Bane Nor. Den kommer til å gå tilnærmet som normalt, opplyser de.

Men det blir derimot lengre reisevei andre tider på døgnet. Da skal alle tog i retning Oslo kjøre gjennom tunnelen på morgenen og fram til midt på dagen, mens togene fra Oslo mot Ski skal gjøre det seinere på dagen.

For dem som skal reise mot Ski på formiddagen eller mot Oslo på ettermiddagen, blir det tog på Østfoldbanen. Da blir reisetiden forlenget med 15–20 minutter.