– Det haster å redde livet i Oslofjorden. Regjeringen har allerede satt i gang tiltak for å få ned de høye utslippene av nitrogen fra avløp og jordbruk. Nå ønsker vi også et forbud mot at båteiere fritt kan slippe kloakk ut i fjorden, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i en pressemelding.

Det foreslåtte forbudet innebærer at fritidsbåter ikke kan slippe kloakk fra båttoalettet rett ut i Oslofjorden. Som alternativ kan båteierne tømme kloakken ved egne mottaksanlegg i tilknytning havnene.

Tilstanden i fjorden er svært alvorlig, og dyre- og plantelivet sliter med å overleve. Forslaget skal ut på høring etter nyttår, fremgår det av pressemeldingen.

– En friskmeldt fjord vil ikke minst være til glede for båtfolket som bruker sommeren på vannet, sier klima- og miljøministeren.

Forslaget er utarbeidet på oppdrag av Klima- og miljødepartementet av Sjøfartsdirektoratet.

Flere kommuner har allerede et slikt forbud, blant annet Nesodden og Vestby, ifølge Sjøfartsdirektoratet.