– Kriseledelsen i Trondheim kommune har besluttet å ikke stenge skoler, barnehager eller andre kommunale enheter torsdag som følge av ekstremværet Ingunn, skriver kommunen i en pressemelding.

De legger imidlertid til at innbyggere og ansatte må være forberedt på at dette kan endres på kort tid tidlig torsdag morgen.

Trøndelag ligger midt i den store røde sonen meteorologene har definert som mest utsatt for ekstremværet Ingunn, som i løpet av onsdagen er ventet å sette sitt preg på store deler av norskekysten.

Trondheim kommune innfører heller ikke hjemmekontor for sine ansatte torsdag.

– Skulle uværet imidlertid skape vanskeligheter med å komme seg til og fra arbeid, kan hver enkelt ansatte jobbe hjemmefra i tråd med gjeldende rutiner for hjemmekontor. Også bystyremøtet torsdag vil gå som planlagt, heter det videre fra kommunen.

Kommunen opplyser at vil gjøre det de kan for å ivareta og trygge beboerne ved sine helseinstitusjoner.

– Pårørende bes om å avstå fra besøk i kveld dersom dette ikke er helt nødvendig.