Driftsresultatet på 57 millioner kroner er hele 25 prosent svakere enn i samme periode i 2022, mens driftsresultatet for hele 2023 er 29 prosent svakere enn i hele 2022.

Mediekonsernet eier 73 mediehus i Norge og Sverige, blant annet Adresseavisen og Fædrelandsvennen. Polaris Media har hovedkontor i Trondheim.

Polaris har nedbemannet kraftig for å kutte kostnader: 90 årsverk i Norge i 2023 og 2024, blant annet gjennom sammenslåing av konsernets to trykkerier i Midt-Norge. I det svenske datterselskapet Stampen Media er det gjennomført nedbemanning av til sammen 121 årsverk gjennom 2023. De fleste effektene av dette slår inn først i 2024.

Konsernet er svært positive til veksten i digitale brukerinntekter. Ved årets utgang hadde antallet digitale abonnementer økt med 19 prosent til 392.000, noe som utgjør 63 prosent av konsernets samlede abonnement.

–Annonsemarkedet er fortsatt krevende både i Norge og Sverige. Der ligger hovedutfordringen for mediehusene, sier konsernsjef Per Axel Koch.