Vedtaket regnes som et nederlag for partiledelsen, skriver Adresseavisen. Det var to stemmers overvekt for å avvise elektrifisering av feltene Draugen og Njord i Norskehavet.

Bakgrunnen for at mange i Trøndelag Ap går imot regjeringen i denne saken, er en frykt for kraftunderskudd i Midt-Norge, skriver politisk redaktør Siv Sandvik i samme avis.

Kort tid etterpå støttet et knapt flertall i årsmøtet også AUFs dissens om å si midlertidig nei til utvinning av havbunnsmineraler «til man har mer kunnskap om konsekvensene av gruvedrift på havbunnen.»

Det ble også vedtatt et forslag om å kreve at BankID skal brukes ved innlogging til sosiale medier, for å sørge for at barn under 13 år ikke bruker slike plattformer.

Dette forslaget hadde sterk støtte fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, som er fylkesleder i Trøndelag Ap.