Ifølge kommunen er vedtaket preget av hastverksarbeid og dårlig forankring.

– Vi har forståelse for formålet med økt produksjon ved Chemring Nobel, men oppfatter den gitte utslippstillatelsen som et stort tilbakeskritt for arbeidet med å redde Oslofjorden, sier Asker-ordfører Lene Conradi.

Hun mener det er frustrerende, når kommunene rundt Oslofjorden bruker milliarder av kroner på tiltak for å redusere utslippene til fjorden.

– Vi forventer at klagen i sin helhet blir fulgt opp og ivaretatt, sier hun.

Ifølge ordføreren har kommunen hatt gode møter med Chemring Nobel AS om videre oppfølging, og hun understreker at det nå handler om hvordan og hva staten kan og bør bidra med.