Bondeorganisasjon: Vet ikke om det er en fremtid for neste generasjon bønder