Kald november ga høye strømregninger, og magasinene ble tappet kraftig