– KS er positiv til at det legges sterkere vekt på inntektsutjevning av skatt på alminnelig inntekt og formue. Samtidig er det viktig at regjeringen legger inn ekstra midler for å unngå svært store omstillingsutfordringer for de kommunene som taper mest på omleggingen, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i kommuneorganisasjonen KS.

Tirsdag la regjeringen fram et forslag til helt nytt system for hvordan kommunenes inntekter skal fordeles. Oslo, Bærum og Asker taper mest på grepene. Trondheim, Drammen og Tromsø tjener mest.

– Vi styrker omfordelingen i systemet, sier distrikts- og kommunalminister Erling Sande (Sp) til NTB.