Tirsdagens snittpris per kWh er 8,2 øre høyere enn mandag og 66,1 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen tirsdag på 51,4 øre per kWh er mellom klokken 23 og 00. Den er 21,9 øre høyere enn mandag og 68,5 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 85,3 øre.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting tirsdag, siden prisen aldri overstiger 70 øre.

Minsteprisen blir på 14,9 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.