Lørdagens snittpris per kWh er 18,4 øre høyere enn fredag og 35,7 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen lørdag på 89,9 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 18 og 19. Den er 31,9 øre høyere enn fredag og 34,1 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,33 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 89,9 øre, dekkes 17,9 øre.

Minsteprisen blir på 55,9 øre per kWh mellom klokken 1 og 2 på natten.