I Midt-Norge blir prisen 62,3 øre per kWh på sitt høyeste, og i Nord-Norge blir den 46,5 øre, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 1,18 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Den laveste kWh-prisen tirsdag blir mellom klokken 3 og 4 på natten i Sørvest- og Sørøst-Norge, da på 5,8 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Midt- og Nord-Norge 21,05 øre og Vest-Norge 60,4 øre.

Søndag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 72,6 øre per kWh og 9,01 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 2,8 kroner per kWh og 35,9 øre per kWh.

Strømstøtten dekker 90 prosent av prisen over 73 øre, time for time.