– På grunn av store nedbørsmengder er det stedvis fare for vannplaning, steinsprang og isnedfall. Kjør forsiktig og etter forholdene, skriver Vegtrafikksentralen midt på X, tidligere Twitter.

De forteller videre at de er overbelastet med henvendelser fra publikum – det må forventes lang ventetid på telefon 175.

Trafikkoperatør Erlend Nilsen forteller til VG klokken 19.55 at det er problemer med mye vann i veibanene sør i Trøndelag, spesielt i Klæbu, Røros, Trondheim og deler av Orkland.

– Det er mye vann på veiene – E6, E14, E39 etc. Trafikantene må ta det veldig rolig. Vi rekker ikke å ta over alle henvendelsene vi får inn, sier Nilsen.