Torsdagens snittpris per kWh er 38,04 øre lavere enn onsdag og 88,1 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen torsdag på 1,24 kroner per kWh er mellom klokken 15 og 16. Den er 84,8 øre lavere enn onsdag og 1,51 kroner lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,76 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,24 kroner, dekkes 49,2 øre.

Minsteprisen blir på 1,029 kroner per kWh mellom klokken 23 og 00.