Ledelsen i Helse Midt-Norge vil ikke utsette Helseplattformen