Stortingets kontrollkomité åpner sak om statens kjøp av Meraker Brug