Det viser NHOs medlemsundersøkelse for mai, der 2725 bedrifter har svart.

23 prosent av bedriftene melder at markedssituasjonen nå er god, mens 22 prosent mener den er dårlig. Det er en liten økning i optimismen og en liten nedgang i pessimismen – ett prosentpoeng begge veier.

Nå i mai venter 23 prosent av bedriftene en forverring av markedssituasjonen de neste seks månedene – det samme som i april – men hele 18 prosent forventer bedring. Dette er to prosentpoeng flere optimister enn forrige måned.

Best i Offshore Norge

Det er store forskjeller mellom ulike deler av næringslivet – og landet. De fleste bransjeforeningene har en overvekt av medlemmer som synes situasjonen i øyeblikket er tilfredsstillende eller god. Best står det til i Offshore Norge, Finans Norge og Sjømat Norge.

Medlemsbedriftene i Sjømat Norge og i Finans Norge har alle en solid overvekt av bedrifter som svarer at nåsituasjonen er god, mens i NHO Byggenæringen er det motsatt. Her svarer kun 13 prosent av bedriftene at nåsituasjonen er god, mens 42 prosent anser den som dårlig.

Pessimister i flertall

Den største pessimismen finner vi i NHO Byggenæringen og blant elektromontørene i Nelfo, som begge er påvirket av lavere byggeaktivitet.

Regionalt er det flest pessimister i 10 av 15 fylker. Markedssituasjonen oppleves best i Rogaland og Nordland, mens Finnmark og Innlandet ligger sist.

Regionalt er utsiktene best i Troms, Nordland og Rogaland, mens de er svakest på Innlandet, i Telemark og i Trøndelag.

Undersøkelsen ble tatt opp mellom 2. og 8. mai.