Mandagens snittpris per kWh er 70,6 øre høyere enn søndag og 95,2 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen mandag på 3,053 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 16 og 17. Den er 1,9 kroner høyere enn søndag og 41,4 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 4,027 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 3,053 kroner, dekkes 2,11 kroner.

Minsteprisen blir på 1,024 kroner per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.