Hennes nye rolle ble vedtatt i en ekstraordinær generalforsamling onsdag, skriver Adresseavisen.

Kvernmo har siden april sittet som nestleder i styret, men tar nå over ledervervet etter Helge Garnåsen som trer ut av styret.

Helseplattformen er en felles digital plattform for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Målet da den ble innført i november i fjor ved St. Olavs hospital i Trondheim, var bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet. Det har imidlertid vært problemer rundt innføringen av systemet.

Mandag ble det arrangert flere fakkeltog i Midt-Norge mot Helseplattformen. Demonstrantene ville skrote journalsystemet.