Trondheim kommune har satt kriseledelsen i beredskap