– Signalfeilen i Romeriksporten mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, opplyser Bane Nor i en trafikkmelding.

Toglinjer som kan påvirkes er:

* FLY 1 Drammen – Oslo lufthavn/Oslo Airport, Flytoget

* RE10 Drammen – Lillehammer, Dovrebanen

* RE11 Skien – Eidsvoll, Vestfold- og Gardermobanen

* R12 Kongsberg – Eidsvoll, Gardermobanen

* R13 Drammen – Dal, Hovedbanen

* F6 Oslo S – Trondheim S, Dovrebanen

* FLY 2 Stabekk – Oslo lufthavn/Oslo Airport, Flytoget