Styret i Helse Midt-Norge har bestemt at utrullingen av Helseplattformen ikke utsettes