Skled av fylkesvei 30 - advarer mot krevende kjøreforhold