Meldingene kommer fra tre oppdrettsselskap og omhandler 14 merder.

Fiskeridirektoratet skriver at skademeldingene har kommet fra midt- og Nord-Norge, men med hovedvekt i Trøndelag.

– Skadene varierer fra skader på hoppenett, til hull i not i ulike størrelser. De aktuelle lokalitetene har laks i størrelser fra omtrent 300 gram til 6 kg. Rømningsomfanget er ikke avklart i noen av hendelsene, skriver direktoratet i en pressemelding.

De to antatt største skadene er på Hitra og Frøya hvor det ble funnet opptil 4-5 meter lange rifter i merdene.