Jensen er sosiolog fra NTNU Trondheim, og kommer fra stilling som fagdirektør i forbrukerrådet.

– Forbruksforskning har vært en sentral del av mitt arbeidsliv over lang tid, og jeg gleder meg stort til å ta fatt i arbeidet med å lede en så velrenommert virksomhet som Sifo, sier Jensen i en pressemelding.

56-åringen blir ansatt i en åremålsstilling på fire år.