«Vi kan vanskelig understreke sterkt nok våre bekymringer knyttet til at en umoden løsning med mange feil skal implementeres i et så sårbart miljø som HMR utgjør», skriver foretakstillitsvalgte Igor Jokic og Fredrik Axelsson i meldingen, ifølge Romsdals Budstikke.

Lørdag innføres det omstridte journalsystemet ved sykehusene i Møre og Romsdal.

Jokic og Axelsson er foretakstillitsvalgte for henholdsvis Overlegeforeningen og Yngre legers forening.

I meldingen vektlegger de blant annet pasientrisikoen og skriver at «det er en klar risiko for at personell som utfører tjenestene sine ved sykehuset, ikke blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter», skriver avisa.

I november 2022 ble Helseplattformen innført ved St. Olavs hospital i Trondheim. Innføringen var langt fra vellykket, og våren 2023 slo Helsetilsynet fast at problemene med systemet er så alvorlige at de truer sikkerheten for pasienter som skal få helsehjelp i Midt-Norge.