De åtte er blant 255 forskere som er tildelt i alt 652 millioner euro, nærmere 7,5 milliarder kroner, i forskningsmidler gjennom ERC.

Sju av de norske forskerne holder til ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Prosjektene de har fått midler til, har et vidt spenn – fra kunstig intelligens til mannsforskning.

I tillegg er en forsker fra Simula Research Laboratory tildelt midler til et prosjekt på hjerneforskning.

ECR ble opprettet i 2007 for å styrke satsingen på forskning som særlig utmerker seg. Programmet er en del av Horizon Europe.