Tilbakekaller USB-lader - fare for brannskade og elektrisk støt