Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som er et nivå på 78,6 prosent. Det er magasinene i Øst-, Sørvest-, Midt-, Nord- og Vest-Norge som trekker ned.

I Øst-, Sørvest-, Midt-, Nord- og Vest-Norge lå fyllingsgraden under det som er normalen for denne tiden av året. For magasinene i Øst-Norge lå nivået på 79,99 prosent, ned 2,9 prosentpoeng fra uken før. I Sørvest-Norge lå nivået på 76,25 prosent, ned 2,2 prosentpoeng fra uken før. I Midt-Norge lå nivået på 68,59 prosent, ned 3 prosentpoeng fra uken før. I Nord-Norge lå nivået på 66,84 prosent, ned 2 prosentpoeng fra uken før. I Vest-Norge lå nivået på 77,85 prosent, ned 2,7 prosentpoeng fra uken før.