Det er spesielt studieprogrammer på masternivå som er påvirket, viser tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Nedgangen er på 59 prosent sammenlignet med høstsemesteret året før.

Det var forventet da det samme skjedde når for eksempel Sverige gjorde det samme for ti år siden, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp).

– Nå har vi lignende regler som resten av verden. Det er ingen grunn til at Norge, som omtrent det eneste land i verden, skulle ha gratis utdanning for alle. Mange studenter som kommer til Norge, har stor kjøpekraft og mulighet til å betale, sier hun til NTB.

Statsråden varsler at det fra neste studieår skal innføres en stipendordning som sikrer at studenter fra utviklingsland, har en mulighet til å komme til Norge og ta en hel grad.

Samtidig som det var færre studenter fra tredjeland som kom, har det vært en økning i studenter fra EØS og Sveits, men ikke nok til å utligne bortfallet av tredjelandsstudenter.

Antallet internasjonale studenter som kommer på en utvekslingsavtale, fortsetter også å øke. I høst var det 6719 registrerte innreisende utvekslingsstudenter, en økning på 355 studenter sammenlignet med fjoråret.