Det gjelder Selli-Asp, Åsen-Steinkjer, en ny tunnel i Langnesberga i Snåsa kommune, og Grong-Nordland grense, skriver Trønder-Avisa.

Fra før er det kjent at det er satt av midler til E6 i Nord-Troms og Sørfold i Nordland.

Nasjonal transportplan (NTP) for 2025–2036 legges fram førstkommende fredag.

Det er også kjent at Trøndelag vil få 1,8 milliarder av de 16 milliarder kronene som settes av i frie midler til fylkesveiene i den første seksårsperioden.