Det gjennomføres årlig en nasjonal innsamling av skit og hår fra jerv i Norge, fra 1. januar til 1. juni. Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt på oppdrag fra Miljødirektoratet, skriver Rovdata på sin nettside.

– Innsamling av skit og hår for DNA-analyser er en god metode til å overvåke jervene i Norge, uten at vi trenger å være i kontakt med dem. Vi håper publikum vil bidra i den nasjonale DNA-overvåkingen av jerv, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata.

Prøvene fra jerven overleveres til en lokal rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO).

SNO råder folk til ikke å ta i avføringen av hygieniske årsaker, men heller å ta i det med pose, slik man gjør med hundebæsj.

Alle innsendte prøver analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (Nina) i Trondheim.