Katamaran med tre personer grunnstøtte i Trøndelag