Tirsdagens snittpris per kWh er 9,2 øre høyere enn mandag og 21,3 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen tirsdag på 3,87 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 81,3 øre høyere enn mandag og 79,2 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 5,054 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 3,87 kroner, dekkes 2,85 kroner.

Minsteprisen blir på 1,021 kroner per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten.