Vegtrafikksentralen er varslet og det vil bli sendt forsterkninger til stedet, opplyser Trøndelag politidistrikt på X, tidligere Twitter.

Kjøretøyene skal stå fast på vestsiden av Steinfjelltunnelen og veien er stengt. Ressursene fra Vegtrafikksentralen skal bistå kjøretøyene som står fast.