– Vi mangler blant annet lærere og sykepleiere. Derfor fortsetter vi å styrke fleksible og desentraliserte utdanningstilbud slik at enda flere kan ta en utdanning der de bor, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) i en pressemelding.

Studiesentrene tilbyr utdanning fra fagskoler, høyskoler eller universiteter som er tilpasset lokale behov for kompetanse.

– For mange er det avgjørende at de kan kombinere studiene med jobb og familie. Jeg vil at alle skal ha samme mulighet for karriereutvikling og livslang læring, samme hvor i landet du bor, sier Hoel.

Mest penger går til studiesentre i Nordland og Trøndelag.