– Vi har forskning som viser at å lære å lese er bedre, større effekt om du lærer det gjennom boka enn gjennom skjermen. Leseferdighetene går ned. Og kanskje mest alvorlig, leselysten har falt mest blant norske elever sammenlignet med alle andre siden 2015, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Regjeringen setter av 300 millioner kroner til papirbøker i revidert nasjonalbudsjett som legges fram i neste uke. Det skal øke antall skolebøker med over én million bøker, framkom det da statsministeren lanserte regjeringens satsing onsdag.

– Det er kommunene som er skoleiere. Nå tar de på alvor dette med mobilfri skolehverdag. Det følger de opp på en veldig god måte. Så jeg håper at når de nå får øremerkede penger til skolebøker, så omsetter de det raskt i å modernisere bokparken, sier Støre.

Han poengterer at gode leseferdigheter er avgjørende for læring i alle fag, så vel som senere deltakelse i yrkeslivet og samfunnslivet ellers.

For mye skjerm

– Det er en balanse mellom skjerm og bok. Det er blitt for mye skjerm. Vi trenger å styrke bok, sa han og understreket at det fortsatt skal brukes digitale læringsmidler i skolen.

Nyheten ble presentert under statsministerens besøk til Forlagssentralen på Langhus, der det distribueres skolebøker til hele Norge. Det er ikke noe nytt at regjeringen er kritisk til det betydelige innslaget av skjermbasert undervisning i skolen.

– Høyre har vært for enøyd opptatt av prøver. De stykker opp undervisningen og gir ikke god nok informasjon om hvordan vi gjør skolehverdagen bedre, sier Støre.

– Og satsingen på Ipad ble sett på som et universalmiddel i alle undervisning. Det skulle spare penger i trange budsjetter og gikk for langt, sier han.

Nordtun: – Utrolig viktig

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) deltok i lanseringen. Den er en del av «en systematisk satsing på norske elever», ifølge Nordtun.

– Hvis du ser på en sjetteklassing som har lært å lese digitalt og en fjerdeklassing som har lært med fysiske bøker, så leser de på samme nivå. Det sier noen hvor viktig det er å lære seg å lese godt gjennom fysiske lærebøker og ha balanse mellom penn og tastatur, sa Nordtun under lanseringen.

Hun snakker om «dramatiske tall»: – Vi presterer så dårlig på internasjonale undersøkelser, på PISA, Rolls, Tims. Dette er en utvikling vi er nødt til å snu. Det viser viktigheten av at vi må ta inn over oss kunnskapen vi har om digitale verktøy, sier hun til NTB.

Siden Nordtun ble kunnskapsminister har hun gjentatte ganger uttrykt bekymring for skjermbruken i den norske skolen, og sagt hun ønsker seg «en fornuftig balanse mellom skjerm og bok, mellom penn og tastatur». Noe av det første hun gjorde som statsråd var å fremme et forslag om å innføre mobilnekt på norske skoler.

– iPaden skal ikke ut, men den skal få mye mindre plass enn det den har i dag enkelte steder, sier Nordtun.

Høyre: – Absolutt behov for bøker

Det er bra at regjeringen satser på fysiske bøker i en tid hvor vi vet at om lag 40 prosent av guttene ikke kan lese skikkelig når de begynner på ungdomsskolen, mener Høyre:

– Det er absolutt et behov for flere bøker. Dette vil bidra til at lærernes valg mellom fysiske bøker og digitale læremidler kan bli mer reell enn det er i dag, sier skolepolitisk talsperson Margret Hagerup.

Til Støres og Nordtuns stikk til det borgerlige partiets satsing på Ipad, har Hagerup følgende beskjed:

– Nå må statsministeren og kunnskapsministeren slutte å nøre opp til en polarisert debatt om læremidler i skolen. De nye læreplanene fra 2020 slår tydelig fast at lesing og digitale ferdigheter er grunnleggende ferdigheter som må prioriteres side om side.

– Valg av læremidler skal være tatt ut fra en kunnskapsbasert, pedagogisk vurdering av hva som til enhver tid sikrer god læring. Der må vi ha tillit til at læreren er den som avgjør dette best, og sørge for at de har et reelt valg i klasserommet, legger hun til.