Går av som administrerende direktør ved St. Olavs hospital