– Innføringen av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal i april 2024 vil kreve målrettet innsats og samarbeid for å redusere pasientrisiko og gjennomføring av opplæringstiltak og øvrige forberedelser, skriver Helse Midt-Norge i en pressemelding.

De to administrerende direktørene for helseforetakene, Olav Lødemel (HF) og Stig A. Slørdahl (RHF), sier det blir et tett samarbeid rundt oppgavene som venter.

– Vi må ta utgangspunkt i den risikovurderingen som er gjort i Helse Møre og Romsdal. Det er nå viktig at vi lykkes med å gjennomføre risikoreduserende tiltak for en trygg innføring og de tiltakene som skal til for å forbedre helseplattformløsningen. Det vil være umulig å gå på lufta med en ny journalløsning uten at vi ser at risikoen er redusert og håndterbar, sier Slørdahl.

Lødemel sier det vil bli en utfordring å mobilisere ansattes tiltro til Helseplattformen.

– Det er derfor viktig for meg at vi fortsetter det gode partssammensatte samarbeidet. Nødvendige tiltak må synliggjøres og iverksettes for å redusere risiko, avvikene som Helseplattformen fortsatt sliter med må også lukkes, sier Lødemel.