Helgeværet blir for barskinger, ifølge meteorologen