Tirsdagens snittpris per kWh er 0,9 øre lavere enn mandag og 26,9 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen tirsdag på 72,1 øre per kWh er mellom klokken 13 og 14. Den er 8,2 øre høyere enn mandag og 32,7 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,11 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 72,1 øre, dekkes 1,9 øre.

Minsteprisen blir på 23,7 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten og er den laveste i landet.